Obchodné podmienky

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum .

Ochrana osobných údajov

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum .

ZÁZNAMY Z AKCIÍ A ICH POUŽITIE

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo používať audio/vizuálne záznamy z akcií uskutočnených vo vnútorných a vonkajších priestoroch Vodného sveta Galandia na propagačné účely za účelom zvýšenia povedomia a záujmu verejnosti o športové aktivity a zdravý životný štýl. Návštevník Galandie zakúpením vstupenky a vstupom do priestorov aquaparku vyjadruje svoj súhlas s poskytovaním a spracúvaním svojich osobných údajov na spomenuté účely. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom audio/vizuálnych zariadení je vykonávané s ohľadom na citlivosť záberov. Informácia o spracovaní osobných údajov na propagačné účely je prístupná taktiež pri vstupe do Aquaparku. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovú adresu marketing@galandia.sk, prípadne na adresu Vodného sveta Galandia.