Ing. Jozef Huber

Konateľ

huber@galandia.sk

Mgr. Alexandra Takáčová

Marketing & PR

marketing@galandia.sk

anet

Aneta Kadnárová

Prevádzka

prevadzka@galandia.sk